Terapi med børn

Terapi med børn

Det er aldrig barnet, der er problemet, men problemet, der påvirker barnets væremåde. Spirit and Mind ApS arbejder ud fra den narrative tilgang til terapi, der er baseret på fortællinger.  Læs mere om den narrative metode her.

En af metoderne at arbejde med børn på er at tegne problemet. Vi taler i billeder og metaforer, og sproget er barnets sprog.


At bruge billedsprog sammen med barnet tager det ”farlige” ud af situationen og skaber tillid. Barnet fortæller historien og får nogle redskaber, det kan bruge imod problemet.


Et terapi forløb med børn foregår, som en kombination af samtaler med forældre og barnet sammen, forældrene alene, samt barnet alene. Vekselvirkningen af denne samtaleform, gør at forældrene er med, samt at barnet kan fortælle sin problematik på en måde, der så kan oversættes til forældrene, således at konflikter undgås.


At tale med en uvildig person alene, der har tavshedspligt, kan være en stor hjælp, da barnet kan tale om det, der er brug for uden at være bange for at gøre nogen kede af det eller bekymrede.

Temaer for terapi med børn:

 • Højt begavede børn (børn med særlige forudsætninger)
 • Særligt sensitive børn
 • Barnets socialisering og opbygning af venskaber
 • Mobning
 • At være bange, angst og alene som barn
 • Depression
 • Skolefobi
 • Manglende trivsel
 • Lavt selvværd
 • Koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder
 • Spiseforstyrrelse og selvskade bl.a. cutting ved børn under 15 år
 • Incest problematikker
 • Forældre – barn kontakten
 • Forældrevejledning omkring forskellige syn på opdragelse m.v.
 • Når en forældre har problemer (alkohol, pyskisk sygdom eller anden sygdom)
 • Skilsmissebørn
 • Tab og sorg i familien
 • Enlig forældre og weekend forældre problematikker
 • Sammenbragte familier samt stedfamilier
 • Voldramte familier

Vil du vide mere?

I Spirit and Mind ApS foregår tider over Skype på hverdagsaftener og samtaler på Frederiksberg på søndage.

Skriv eller ring uforpligtende til Spirit and Mind ApS


Spirit and Mind ApS ønsker at terapi og coaching er en mulighed for alle og giver derfor rabat til studerende, arbejdløse, pensionister og efterlønsmodtagere

Spirit and Mind ApS

INGE G. F. LARSEN

Narrativ terapi og coaching


Rabat til studerende, arbejdsløse, pensionister og efterlønsmodtagere

Der gives ikke rabat på par- og familieterapi


Kontakt


kontakt@spiritandmind.dk

+45 23 39 76 73


Telefontid: Hverdage kl. 19 - 21


Samtaler efter aftale på Frederiksberg hverdagsaftener og om søndagen eller over Skype på hverdage om aftenen


Konsultations adresse:

Bentzonsvej 6-8, Parterre, 2000 Frederiksberg


Post adresse:

Spirit and Mind ApS, C/O Inge G. F. Larsen,

Pile Alle, 29., 3. mf., 2000 Frederiksberg


© Copyright 2019. All Rights Reserved.